Αγ. Νεκταρίου 35, 141 22, Ν. Ηράκλειο
Τ/F: 210 284 2833
K: 6974045447
E: m.zarabouka@technoprom.gr

ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανέθεσε στην Technopro.m τη διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων, τσιμεντοκονίας και την κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης σε κτίριο γραφείων και αποθήκης της Αρχαιολογίας στην Αρχαία Κόρινθο.

Το βιομηχανικό δάπεδο διαστρώθηκε στο ισόγειο του κτιρίου όπου θα αποτελεί αποθηκευτικό χώρο με έντονη χρήση. Για το λόγο αυτό το δάπεδο οπλίστηκε με δομικό πλέγμα και το σκυρόδεμα εμπλουτίστηκε με ίνες πολυπροπυλενίου. Ακολούθησε η σκλήρυνση του δαπέδου με σκληρυντικά υλικά.

Ακολούθησε η κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης των τοιχίων με σύστημα της εταιρείας STO HELLAS.

Τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα ράματα για τις αλφαδιές του κτιρίου.

Εξασφαλίστηκε η υγρομόνωση στο τελείωμα του συστήματος και στην επαφή του με το έδαφος.

Άρχισε το χτίσιμο της πολυστερίνης.

Ακολούθησε το τρίψιμο της πολυστερίνης.

Untitled-1

Τοποθετήθηκαν όλα τα γωνιόκρανα με την κατάλληλη κόλλα της εταιρείας STO.

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση κόλλας και πλέγματος σε όλες τις επιφάνειες.

terna-korinthos12

Τοποθέτηση τελική έγχρωμου σοβά.

Τελική όψη κτιρίου.

IMG_5436

IMG_5439   IMG_5440

 

Back to top