Αγ. Νεκταρίου 35, 141 22, Ν. Ηράκλειο
Τ/F: 210 284 2833
K: 6974045447
E: m.zarabouka@technoprom.gr

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ktirio-grafeiwn-l-hrakleiou1 IMG_3503

ΥΠΟΓΕΙΑ – ΤΑΡΑΤΣΕΣ
Στα υπόγεια στις νέες κατασκευές αποτελεί απαίτηση η εξασφάλιση της μη εισόδου νερού από τα τοιχία ή από το δάπεδο. Η εξασφάλιση αυτή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
– Χρήση έτοιμων στεγανωτικών υλικών σαν πρόσμικτο μέσα στο σκυρόδεμα κατά την σκυροδέτηση των τοιχίων και του δαπέδου.
– Χρήση επαλειφόμενων τσιμεντοειδών υλικών με ανάπτυξη χημικών κρυστάλλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη θετική αλλά και από την αρνητική πλευρά της πίεσης του νερού.
– Συμβατικά επαλειφόμενα τσιμεντοειδή υλικά που χρησιμοποιούνται μόνο από τη θετική πλευρά της πίεσης του νερού.
– Χρήση μεμβρανών PVC με θερμοσυγκόλληση δημιουργώντας στεγανολεκάνη κάτω και γύρω από το κτίριο.
– Χρήση ασφαλτικών μεμβρανών αντιρριζικών ή απλών οι οποίες αγκαλιάζουν εξωτερικά τα τοιχία.

Στις ταράτσες ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου και τη βατότητα που μπορεί να χρειάζεται, οι στεγανοποιήσεις γίνονται με τους ακόλουθους μεθόδους:
– Χρήση ασφαλτικών μεμβρανών ποικίλου πάχους και σύστασης από 0ΟC έως -20οC.
– Επαλειφόμενες μεμβράνες ψυχρής εφαρμογής με υψηλούς δείκτες ανακλαστικότητας και καλή αντοχή στο χρόνο ιδιαίτερα όταν οπλίζονται.
– Επαλειφόμενα τσιμεντοειδή υλικά.
– Μεμβράνες PVC με θερμοσυγκόλληση.

 

 

 

 

food-maker1 fix7

ΠΙΣΙΝΕΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Στις πισίνες αποτελεί βασική προϋπόθεση η στεγανοποίηση τους ώστε να μην υπάρχουν διαρροές οι οποίες επιβαρύνουν τα δομικά στοιχεία της κατασκευής και των παρακείμενων τμημάτων της οικοδομής καθώς και οικονομικά με τη συνεχή πλήρωση του νερού. Ο τρόπος αυτός εξασφαλίζεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

– Χρήση συμβατικών τσιμεντοειδών υλικών οπλισμένων με υαλόπλεγμα, πάνω σε ενισχυμένη τσιμεντοκονία εξομάλυνσης με ειδικά συγκολλητικά υλικά πρόσφυσης στο μπετό. Στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση πλακιδίων με ειδικές κόλλες και εποξειδικούς στόκους ή η χρήση ειδικής εποξειδικής βαφής για πισίνες.
– Χρήση τσιμεντοειδών υλικών χημικής κρυσταλλοποίησης πρόσμικτα του μπετού κατά τη σκυροδέτηση είτε επί τόπου του έργου είτε στο Ready Mix.
– Χρήση μεμβράνων PVC σαν τελική επιφάνεια.

Στις δεξαμενές επίσης είναι πολύ σημαντική η στεγανοποίηση τους για την μη διαφυγή νερού ή άλλων επικίνδυνων χημικών υλικών στην ατμόσφαιρα ή στον υδροφόρο ορίζοντα. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζεται με τις παρακάτω μεθόδους:
– Χρήση ειδικής τεχνολογίας υλικών μεγάλης χημικής αντοχής σε οξέα ή άλλα χημικά υγρά.
– Χρήση τσιμεντοειδών υλικών συμβατών με πόσιμο νερό.
– Χρήσης τσιμεντοειδών υλικών οπλισμένων ή μη για πιο ήπιας μορφής υγρά ή στερεά υλικά.
– Χρήση μεμβρανών PVC σαν τελική επιφάνεια.

 

 

DSC01002  DSC01006 κκκκ 182

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
Η στεγανοποίηση των ζαρντινιερών κρίνεται απαραίτητη για τη μη διαφυγή νερού που επηρεάζει τα δομικά στοιχεία της κατασκευής καθώς και τα επιχρίσματα και τις βαφές. Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με τις παρακάτω μεθόδους:
– Χρήση αντιρριζικών διπλών μεμβρανών ασφαλτικής βάσης, τοποθέτηση γεωυφασμάτων και αποστραγγιστικών μεμβρανών.
– Μεμβράνες PVC, TPO, E.P.D.M, τοποθέτηση γεωυφασμάτων και αποστραγγιστικών μεμβρανών.
– Τσιμεντοειδή και πολυουρεθανικά επαλειφόμενα υλικά για ζαρντινιέρες μικρής έκτασης και βλάστησης.

Τα πράσινα δώματα αποτελούν πλέον μια αυξημένη μέριμνα για το περιβάλλον. Παρέχουν αυξημένη θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι, καλύτερη ποιότητα αέρα φιλτράροντας σκόνες και ρύπους, μείωση της ηχορύπανσης και ένα άριστο αισθητικό περιβάλλον. Η στεγανοποίηση τους είναι πολύ σημαντική και επιτυγχάνεται με τις παρακάτω μεθόδους:
– Χρήση αντιρριζικών διπλών μεμβρανών ασφαλτικής βάσης, τοποθέτηση γεωυφασμάτων και αποστραγγιστικών μεμβρανών.
– Μεμβράνες PVC, TPO, E.P.D.M, τοποθέτηση γεωυφασμάτων και αποστραγγιστικών μεμβρανών.

Back to top