Αγ. Νεκταρίου 35, 141 22, Ν. Ηράκλειο
Τ/F: 210 284 2833
K: 6974045447
E: m.zarabouka@technoprom.gr

MONAΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 128 ΣΕΤΗ ΣΤΟ ΚΑΒΟΥΡΙ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ PURCEM

KABOYΡΙ

Στην μονάδα αεροπορίας 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, παρουσιάστηκαν προβλήματα στεγανοποίησης στο δάπεδο της κουζίνας. Το δάπεδο αποτελούταν από παλιό μωσαϊκό και υπήρχαν φρεάτια απορροής μέσα σε αυτό με έλλειψη στεγανότητας με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαρροές στο υπόγειο του κτιρίου. Οι διαρροές αυτές άρχισαν να διαβρώνουν τον οπλισμό και το σκυρόδεμα της οροφής του υπογείου γι αυτό έπρεπε να δοθεί μια μόνιμη και οριστική λύση. Η λύση που προτάθηκε ήταν η διάστρωση νέου βιομηχανικού δαπέδου με νέα φρεάτια απορροής και η επίστρωση με το ειδικής τεχνολογίας αυτοεπιπεδούμενο υλικό Purcem 22 το οποίο έχει πολύ καλές μηχανικές και χημικές αντοχές και καλύπτει όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές. Το σκυρόδεμα διαστρώθηκε με ρύσεις προς τα φρεάτια και λειάνθηκε με ελικόπτερο. Η εφαρμογή ξεκίνησε με μηχανική επεξεργασία της επιφάνειας.

Στη συνέχεια έγινε η κοπή των περιμετρικών αρμών αγκύρωσης για το πολυουρεθανικό δάπεδο.

Αστάρωμα της επιφάνειας με το υλικό βάσης νερού Sikafloor 155WN και με επίπαση χαλαζιακής άμμου.

Διάστρωση πολυουρεθανικού δαπέδου με ειδικές σπάτουλες σε πάχος 4,5mm.

Ολοκλήρωση δαπέδου σε όλους τους χώρους.

Περιμετρικά όλων των τοιχίων κατασκευάστηκε καμπύλο υγειονομικό σοβατεπί.

Untitled-3

Τα φρεάτια στεγανοποιήθηκαν με προσοχή.

Untitled-4

 Τα τοιχία που αποτελούταν από σοβά και όχι από πλακάκια ζητήθηκε να βαφούν με εποξειδική βαφή νερού για υγειονομικούς λόγους.

Untitled-5

Τελικές όψεις κουζίνας.

Back to top