Αγ. Νεκταρίου 35, 141 22, Ν. Ηράκλειο
Τ/F: 210 284 2833
K: 6974045447
E: m.zarabouka@technoprom.gr

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Από την εταιρεία LIDL έχει ξεκινήσει τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία η κατασκευή φούρνων έψησης αρτοσυσκευασμάτων (Bake off) εντός των καταστημάτων.

Η εταιρεία Technopro.m λόγω της εξειδίκευσης της στην εφαρμογή των πολυουρεθανικών δαπέδων Sikafloor Purcem, έχει κατασκευάσει πάνω από δεκαπέντε δάπεδα σε ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης ζύμης.

Η κατασκευή αυτή ακολουθεί μια προδιαγραφή της εταιρείας SIKA και περιλαμβάνει την κατασκευή μονώσεων στην υποβάθμιση της πλάκας που δημιουργείται για την κατασκευή του θαλάμου. Αρχικά γίνεται η κατασκευή φραγής υγρασίας με ασφαλτική μεμβράνη αλουμινίου που καλύπτει όλη την υποβάθμιση της πλάκας και γυρίζει στα περιμετρικά τοιχία.

lidl1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση αντιστάσεων δαπέδου από το ανάλογο συνεργείο.

lidl6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω από τις αντιστάσεις τοποθετείται η θερμομόνωση που αποτελείται από εξιλασμένη πολυστερίνη ψυκτικών θαλάμων πάχους 24cm. Ακολουθεί η διάστρωση φιλμ πολυαιθυλενίου και γεωυφάσματος για τον διαχωρισμό των υλικών.

Πάνω από τα στρώματα αυτά τοποθετείται και θερμοσυγκολλάται η μεμβράνη PVC για τη φραγή υγρασίας.

lidl7

Περιμετρικά του panel τοποθετείται αφρώδες υλικό για την εκτόνωση του βιομηχανικού δαπέδου που ακολουθεί.

lidl8

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την λήψη των κατάλληλων υψομέτρων γίνεται η διάστρωση του βιομηχανικού δαπέδου με γαρμπυλομπετό ειδικής σύνθεσης, ποιότητας C35/45, εμπλουτισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και ειδικού πρόσμικτου Sikament 240.

lidl9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πόρτα τοποθετείται ειδικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εγκιβωτίζονται οι αντιστάσεις για την πόρτα.

lidl10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την παρέλευση δέκα ημερών όπου το σκυρόδεμα έχει ρίξει στα επιθυμητά όρια την υγρασία του (≤10%), ξεκινάει η εφαρμογή του πολυουρεθανικού συστήματος. Αρχικά γίνεται η κοπή του συνεχόμενου περιμετρικού αρμού για την αγκύρωση του δαπέδου.

 

Ακολουθεί το μαρκάρισμα του δαπέδου για τον έλεγχο της κατανάλωσης του υλικού αλλά και του πάχους που πρέπει να δημιουργηθεί στο δάπεδο.

lidl12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γίνεται προετοιμασία όλων των εργαλείων γιατί μετά την έναρξη της εφαρμογής δεν πρέπει να σταματήσει για κανένα λόγο, διότι το υλικό ωριμάζει πολύ γρήγορα και έχει μικρή εργασιμότητα.

lidl13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεκινάει η εφαρμογή του πολυουρεθανικού δαπέδου Sikafloor Purcem 20 με ειδικές σπάτουλες και φινίρισμα με ειδικό ρολό.

 

Συνεχίζεται η διάστρωση σύμφωνα με το μαρκάρισμα που έχουμε δημιουργήσει στην αρχή.

lidl4

Μετά από δύο ημέρες από την ολοκλήρωση του δαπέδου, ο χώρος μπορεί να μπει σε λειτουργία.

 

Σε πολλά καταστήματα που δεν μπορεί να γίνει υποβάθμιση της πλάκας για την κατασκευή όλου του συστήματος, η κατασκευή γίνεται στα υπάρχοντα ύψη. Η πρόσβαση στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται με την κατασκευή ραμπών από σκυρόδεμα με επίστρωση ενισχυμένης εποξειδικής βαφής ή ακόμη και με επίστρωση από το ίδιο το Sikafloor Purcem 20.

Untitled-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελική όψη αρτοποιείου μέσα από το κατάστημα.

Back to top