Αγ. Νεκταρίου 35, 141 22, Ν. Ηράκλειο
Τ/F: 210 284 2833
K: 6974045447
E: m.zarabouka@technoprom.gr

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΨΟΥΣ

Η εταιρεία ανάληψης δημοσιών έργων ΤΕΒΑΡ ΑΕ, ανάθεσε στην Technoprom την στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού στους Λειψούς.

Η κατασκευή περιλάμβανε επιμελή καθαρισμό των επιφανειών του μπετού, το άνοιγμα και στοκάρισμα των ασυνεχειών σκυροδέτησης και όλων των βλαβών του σκυροδέματος και τέλος την επάλειψη των τοιχίων και του δαπέδου με το στεγανωτικό υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό, Sikalastic 1K της εταιρείας SIKA.

IMG_5122

 

Οι δεξαμενές είχαν ύψος 6,5m και τα τοιχία που επισκευάστηκαν και μονώθηκαν ήταν επιφάνειας 1500m2. Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθαρισμό των τοιχίων και με άνοιγμα των ασυνεχειών σκυροδέτησης.

IMG_5031 IMG_5034

 

Στη συνέχεια ακολούθησε η επισκευή των ασυνεχειών και των βλαβών σκυροδέματος με το ταχύπυκτο επισκευαστικό Sikarapid της εταιρείας SIKA.

IMG_5022 IMG_5065

 

Ο επιμελής καθαρισμός των τοιχίων για άνοιγμα του πορώδους και την αφαίρεση των σαθρών έγινε με υδροβολή υψηλής πίεσης.

IMG_5164

 

Ακολούθησε η επάλειψη των τοιχίων και του δαπέδου σε δύο στρώσεις, με το τσιμεντοειδές επαλειφόμενο υλικό, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό, Sikalastic 1K.

IMG_5210 IMG_5310 IMG_5216 IMG_5242

IMG_5312 IMG_5319

 

Τέλος η εταιρεία ΤΕΒΑΡ ΑΕ ανέθεσε στην TechnoProm την στεγανοποίηση των άνω πλακών των δεξαμενών με ασφαλτικές μεμβράνες.

IMG_5146 IMG_5187 IMG_5188 IMG_5191

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής οι δεξαμενές γέμισαν με νερό το οποίο και παρείχαν για την τροφοδοσία του νησιού.

Back to top